Lokalizacja gazem znacznikowym Poznań

Niezawodne wykrywanie i lokalizacja wycieków wody w instalacjach wodnych stanowi kluczową kwestię dla diagnostyki usterek. Obecnie jedną z najskuteczniejszych metod stosowanych w tej dziedzinie jest wykorzystanie gazu znacznikowego.

Problematyka niewidocznych instalacji wodnych

W większości nowoczesnych budynków instalacje wodne są ukryte pod posadzką lub wewnątrz ścian. Ta ukryta lokalizacja sprawia, że nie jesteśmy w stanie ich obserwować, co uniemożliwia nam wczesne wykrycie ewentualnych wycieków.

Często dowiadujemy się o wycieku dopiero w momencie, gdy pojawiają się szkody wynikłe z zalania. Nasi sąsiedzi informują nas o mokrym suficie, administracja alarmuje nas o plamach na klatce schodowej, a my sami dostrzegamy mokre plamy na ścianach, odpadające powłoki malarskie lub nawet rozwój pleśni.

Precyzyjna lokalizacja dzięki gazowi znacznikowemu w Poznaniu

Gdy już zorientujemy się, że w naszym domu występuje wyciek, konieczne jest skuteczne zlokalizowanie miejsca awarii, minimalizując jednocześnie konieczność demolowania poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Metoda lokalizacji wycieków za pomocą gazu znacznikowego umożliwia precyzyjne określenie miejsca, w którym doszło do uszkodzenia. Bez względu na to, czy wyciek znajduje się pod podłogą, w ścianie, w stropie czy nawet pod ziemią, gaz znacznikowy pozwoli nam ustalić dokładne miejsce rozszczelnienia.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami w zakresie lokalizacji poprzez gaz znacnzikowy, to zapraszamy do kontaktu.