Próba szczelności instalacji wodnej – próba ciśnieniowa

próba szczelności instalacji wodnej

Sprawdzanie szczelności instalacji wodnej

 

Przed rozpoczęciem ciśnieniowych próby szczelności instalacji wodnychwodociągów należy się dokładnie przygotować. Konieczne jest przede wszystkim odłączenie armatury, gdyż poszczególne jej elementy mogłyby zakłócić wyniki, a nawet ulec uszkodzeniu. Odłączone urządzenia muszą zostać zastąpione zaworami odcinającymi lub zaślepkami. Należy zwrócić uwagę, aby układ w momencie sprawdzania nie był poddany bezpośredniemu nasłonecznieniu. Badanie szczelności instalacji wodnej wymaga też przyłączenia manometru. Po spełnieniu powyższych warunków układ można napełnić wodą oraz odpowietrzyć.

Próba ciśnienia wodociągu obejmuje część wstępną oraz główną. Pierwszy etap polega na podniesieniu ciśnienia do odpowiedniej wartości i obserwowaniu systemu przez trzydzieści minut. Analizę uznaje się za udaną, jeśli nie zostaną wykryte żadne przecieki i rozszerzenia. Po tym czasie przeprowadza się główną próbę, która polega na ponownym podwyższeniu ciśnienia oraz śledzeniu układu przez dwie godziny.

Próba szczelności instalacji wodnej – jakie są przyczyny wycieków?

Aby system wodociągowy mógł działać bez zarzutu, konieczna jest próba szczelności instalacji wodnej. Dość powszechnie występującym zjawiskiem są przecieki, które obniżają ciśnienie w układzie oraz podwyższają rachunki za wodę przy normalnym użytkowaniu. Do najczęstszych ich przyczyn należą:

  • nieszczelne zawory,
  • zły stan techniczny przewodów rurowych,
  • uszkodzenia rur spowodowane np. przez korozję,
  • wady wykonawcze.

wykrywanie nieszczelności instalacji wodnej

Badanie i wykrywanie braków szczelności instalacji wodnej czy wodociągu za pomocą próby ciśnieniowej jest procesem trudnym i skomplikowanym. Wiąże się to przede wszystkim z faktem, że rury zasilające obiekt w wodę użytkową najczęściej znajdują się pod warstwami tynków, okładzin itp. Dlatego, aby lokalizacja nieszczelności i wyciek wody zostały zdiagnozowane, konieczne jest zastosowanie specjalistycznego sprzętu. Częstą metodą wykrywania nieszczelności instalacji wodnej jest termowizja, która zapewnia uzyskanie szybkich i wiarygodnych wyników. Nowoczesna kamera termowizyjna o dużej czułości pozwala na to, by lokalizacja wycieków wody w podłodze, stropie lub na ścianie budynku była bezdotykowa.

Profesjonalna próba szczelności wodociągu i instalacji wodnej – Poznań

Aby przeprowadzana ciśnieniowa próba szczelności instalacji wodnej zakończyła się sukcesem, parametry badania muszą być dostosowane do konkretnego systemu. Przed przystąpieniem do kontroli nasi specjaliści zawsze sprawdzają wytyczne producenta danego systemu, aby zagwarantować Klientowi najwyższą jakość usług. Pierwszym krokiem jest odłączenie od obiegu wszystkich urządzeń, które mogą zakłócić pomiar. Jeśli zlecenie dotyczy większej instalacji wodnej czy wodociągu, to zostaje ona podzielona na kilka fragmentów testowanych z osobna. Niezbędnym narzędziem przy próbie ciśnieniowej szczelności jest manometr, dzięki któremu badanie i lokalizacja wycieków wody i źródła problemu przebiega sprawnie.

Zapewniamy krótkie terminy na wykrywanie nieszczelności instalacji wodnej w domu lub w firmie. Zapraszamy do rezerwacji i sprawdzenia pozostałej oferty.

Próba ciśnieniowa – gwarancja bezpieczeństwa i szczelności instalacji wodnej

Woda to podstawa naszego życia, a instalacje wodne wodociągi są nieodłącznym elementem każdego budynku mieszkalnego, użyteczności publicznej czy przemysłowego. Dlatego tak ważne jest, aby były one bezpieczne, funkcjonalne i spełniały wymagania norm i przepisów. Próba ciśnieniowa to jedna z metod, która pozwala na sprawdzenie, czy instalacja wodna jest szczelna i gotowa do użytkowania. W naszej firmie specjalizujemy się w przeprowadzaniu profesjonalnych badań szczelności, które zapewniają naszym klientom maksymalne bezpieczeństwo oraz optymalną jakość systemu.

Badanie wykryło braki szczelności – co teraz?

Co zrobić, jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności zlokalizowano wycieki z systemu? Wówczas konieczna jest jak najszybsza reakcja, aby zneutralizować ewentualne negatywne skutki powstałej sytuacji. Niezbędne będą działania diagnostyczne, na podstawie których możliwe jest dokładne wskazanie źródła problemu, a następnie wyeliminowanie go. Również to zadanie możesz zlecić naszej firmie – poza badaniem szczelności instalacji wodnej i wykonywaniem prób ciśnieniowych zajmujemy się też lokalizacją przecieków w wodociągach. Dysponujemy potrzebnym w tym celu wyposażeniem i doświadczeniem.

Gwarantujemy rzetelne wyniki i postępowanie zgodne z najnowszymi standardami branżowymi. Nowoczesny sprzęt, profesjonalne podejście do każdego zlecenia i precyzja realizowanych czynności składają się na najwyższy poziom usług świadczonych przez nasz zespół. Jesteśmy po to, żeby w sposób wiarygodny poinformować Klientów o stanie ich instalacji wodnej, wskazując, czy istnieją ewentualne braki szczelności wodociągu.