Lokalizacja wycieków Poznań – skuteczne wykrywanie wycieków wody

W trakcie wieloletniego korzystania z systemu grzewczego lub kanalizacyjnego w domu może dojść do poważnych awarii. Wśród nich należy wymienić m.in. wycieki wody, które powstają w wyniku np. zużycia przewodów. W przypadku centralnego ogrzewania z rurami zewnętrznymi sytuacja nie jest zbyt kłopotliwa, ponieważ można szybko wykryć nieszczelność. Znacznie bardziej problematyczne są nowoczesne rodzaje c.o. oraz system wodociągowy, w których instalacja wodna przeważnie przebiega pod ścianą lub podłogą. Na szczęście nie trzeba demontować armatury czy robić dziur w ścianach. Nasza firma oferuje Klientom z Poznania kilka metod bezinwazyjnej lokalizacjiwykrywania przecieków.

Wykrywanie przecieków wody w domu

Przyczyn występowania wycieku z instalacji wodnej jest dość dużo. W wielu przypadkach nieszczelności są spowodowane złym stanem technicznym przewodów rurowych. W starszych budynkach często dochodzi też do uszkodzeń rur oraz innych połączeń, co prowadzi do przecieku. Lokalizacją źródła problemu zajmuje się nasza firma. Korzystając z profesjonalnego sprzętu, wieloletniego doświadczenia w wykonywaniu podobnych zleceń i specjalistycznej wiedzy, możemy szybko i precyzyjnie określić przyczynę awarii.

Straty wodyinstalacji najczęściej powstają na skutek:

  • wad zamontowanych materiałów (złączy, rur, armatury) – nieodpowiednio dobrane lub niskiej jakości podzespoły mogą w relatywnie krótkim czasie stracić swoje właściwości i przestać prawidłowo spełniać funkcję, z myślą, o której je zamontowano, co niekiedy prowadzi do powstawania wyciekównieszczelności, których wykrywaniem się zajmujemy,

  • nieprawidłowego wykonania przewodów lub uszczelnień – również niewłaściwie przeprowadzone prace montażowe stwarzają ryzyko powstawania przeciekówinstalacji wodnej, których lokalizację można zlecić naszej firmie,

  • nadmiernej wartości ciśnienia w sieci wodociągowej – ryzyko pojawienia się braków szczelności bywa powodowane także przez czynniki zewnętrzne związane z nieprawidłowościami w działaniu całej sieci wodociągowej, której parametry są nieprawidłowe,

  • wieloletniej eksploatacji – nawet użycie wysokiej jakości podzespołów połączone z fachowym montażem nie daje gwarancji bezterminowej eksploatacji systemu w sposób bezawaryjny, ponieważ po wielu latach każda instalacja jest narażona na wyciekiwodynieszczelności, których wykrywaniem zajmuje się nasza firma na zlecenie klientów z Poznania i okolic.

wykrywanie przecieków wody w domu

W takiej sytuacji można zaobserwować nie tylko spadek ciśnienia w układzie wodociągowym, ale także zawilgocenie ścian lub podłóg. By jak najszybciej usunąć usterkę, konieczne jest znalezienie jej źródła. Profesjonalne wykrywanie przecieków wody pozwala uniknąć zdewastowania pomieszczenia oraz kosztownego remontu. Przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń można znaleźć nawet najmniejsze nieszczelności bez konieczności wykopów. Realizowana przez naszą firmę na zlecenie klientów z Poznania i okolic lokalizacja wycieków wody instalacji w ten sposób przebiega sprawnie i szybko, pozwalając w krótkim czasie odnaleźć przyczynę zalania.

W naszej firmie bazujemy wyłącznie na sprawdzonych oraz bezinwazyjnych metodach umożliwiających skuteczne wykrywanie przecieków wody.

Termowizyjne wykrywanie wycieków

Jednym z lepszych rozwiązań jest wykorzystanie nowoczesnej kamery termowizyjnej o dużej czułości. To profesjonalne urządzenie charakteryzuje się niezawodnością i dużą precyzją pomiaru, pozwalając zidentyfikować przebieg instalacji bez konieczności kucia ścian czy zrywania podłóg. Dzięki takiej aparaturze możliwa jest lokalizacja źródła wycieku wody metodą bezdotykową w przypadku każdego rodzaju systemu w domu Klienta. Nasi specjaliści mają duże doświadczenie w odczytywaniu pomiarów z urządzenia, dlatego wykrywanie nieszczelności instalacji wodnej przebiega szybko i gwarantuje zadowalające efekty. W przypadku problemów z odkryciem źródła przecieku możemy zaproponować inne metody badania.

Akustyczna lokalizacja przecieków

Jest to kolejny z proponowanych przez nas sposobów lokalizacji wycieków z instalacji, który proponujemy Klientom. Metoda przeprowadzana jest za pośrednictwem nowoczesnej aparatury generującej fale dźwiękowe o odpowiedniej częstotliwości. Następnie operator analizuje odczyt i może z dużą dokładnością wykryć wszelkie nieprawidłowości w obrębie testowanej instalacji. Wykonywana przez naszą firmę na zlecenie Klientów z Poznania lokalizacja przecieków wody nieszczelności przy zastosowaniu zaawansowanych technologicznie przyrządów akustycznych doskonale sprawdza się w przypadku sieci rurociągowych, a także systemów ogrzewania.

lokalizacja przecieków wody

Lokalizacja gazem znacznikowym

Badanie miejsca wycieku metodą gazu znacznikowego polega na opróżnieniu instalacji z wody i napełnieniu jej gazem. Gaz znacznikowy przechodzi przez wszystkie szczeliny a także fugi, beton, materiały ceramiczne. Wyciek gazu wykrywa się bardzo czułym miernikiem. Jest to jedna z najbardziej skutecznych metod lokalizacji wycieku wodu

Lokalizacja za pomocą kontrastu

Wykorzystuje się w niej czynnik UV i lampę ultrafioletową. Po wlaniu w instalacje barnika UV po odczekaniu pewnego czsu bada sie lampą ultrafioletowa miejsca wycieku barwnika. Metoda skuteczna najbardizej w instalacji kanalizacyjnej.

Inne metody wykrywania wycieków

Za każdym razem sposób wykrywania przecieków wody dostosowujemy indywidualnie do danej instalacji wodnej. Oprócz metody termowizyjnej i akustycznej proponujemy także mapowanie miernikiem wilgotności. Z jego pomocą można zmierzyć koncentrację zawilgocenia we wszystkich rodzajach materiałów budowlanych wykorzystywanych w domu, co ułatwia lokalizację nieszczelności. Ostatnim urządzeniem wykorzystywanym przez naszych specjalistów jest kamera inspekcyjna, która umożliwia wiarygodne wykrywanie wycieków wody nawet w przypadku trudno dostępnych miejsc.